Cap d'obres, Arquitecte o Aparellador

Publicada: viernes, 31 de agosto de 2018

Tornar a ofertes

Descripció


Empresa de Tortosa necessita incorporar un perfil de cap d'obres o aparellador o arquitecte amb 5 anys d'experiència . Les característiques del lloc de treball s'especificaran en el moment de l'entrevista.

Vacants


1

Contingut


Funcions:

Planifica, coordina i supervisa l'execució de les obres que l'empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o grup de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte arquitectònic i controlant la qualitat, pressupostos i terminis. També informa periòdicament a la direcció facultativa i al cap de grup de l'estat de les obres (pel que fa a planificació, costos i qualitat) i de les seves desviacions.

Tasques:

 • Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i industrials.
 • Controla les entrades i sortides de materials del magatzem de l'obra (existències i consums).
 • Gestiona els contractes amb subministradors i industrials: materials que han de lliurar; terminis; preus; qualitats; etc.
 • Gestiona l'equip tècnic i administratiu de l'obra (contractes, horaris, baixes, etc.).
 • Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de la qualitat adequada.
 • Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat.
 • Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l'obra.
 • Controla l'execució i supervisa la seguretat i salut de l'obra.
 • Gestiona tota la documentació de l'obra: actes; llicències i permisos; contractes; llibres de l'obra; pressupostos; amidaments i plànols; arxius; etc.

Formació reglada i graduats

 • Enginyeries Superiors
 • Enginyeria Superior Industrial
 • Arquitectura Tècnica
 • Enginyeries Tècniques
 • Enginyeria Tècnica Industrial
 • Arquitectura Superior
 • Graus en Enginyeria i Arquitectura
 • Màsters en Enginyeria i Arquitectura

Formació Complementària

Postgrau de cap d'obra.

Cursos sobre el Codi Tècnic de l'Edificació: aplicació, principals aspectes i documents bàsics.

Altres requisits específics

Coneixement de tècniques de planificació i organització del procés constructiu.

Coneixement de tècniques específiques de prevenció, seguretat i salut laboral en la construcció.

Coneixement de tècniques de medició, pressupost i dimensionat de costos del procés constructiu.

Domini a nivell d'usuari/a de programes genèrics com Word, Excel, Outlook o Explorer.

Domini de programes específics com Autocad (2D i 3D), Presto, TCQ 2000, Microsoft Project i edició i creació de documents i plànols a PDF.

Localitat, Província


TORTOSA

Nivell Formatiu i Acadèmic mínim


Estudios post-secundarios, Títulos propios de las universidades y otras enseñanzas que precisan del título de bachiller (2 y más años)

Permisos de Conduir


No se requiere ningún permiso.

Es requereix vehicle propi


No

Idiomes


No es requereix cap idioma específic.

Ocupacions


No es requereix cap ocupació específica..

Àmbits on es desenvoluparà el lloc de treball


Local

Comparteix aquesta oferta